Imprint

Upnext Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przeskok 2
00-032 Warsaw

email: [email protected]

NIP (VAT ID): PL5252539600

REGON: 146 330 201
KRS 0000661914; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII, Wydział Gospodarczy KRS